Pınar ARPACI kişisel web sitesi.

Son yazdıklarım

 • Book Review of Ernest Gellner's Nations and Nationalism             Looking at the work of Gellner, namely “Nations and Nationalism”, we see the idea which can be considered as complemantary to Hobsbawm’s.             Gellner mentions the same thing that Hobsbawm ...
  16 Nis 2011 12:46 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Book review of E.J. Hobsbawm’s Nations and Nationalism Since 1780 Programme, Myth, Reality     As Hobsbawm mentioned; it is impossible to understand last two centuries of the history without understand the term of “nation” and the vocabulary derived from it. Although the terms such ...
  16 Nis 2011 12:46 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Terörizmin anlamı Terörizmin tanımının nasıl yapılabileceğine dair bir anlaşmaya tam anlamıyla varılamamıştır. Var olan tanımlar “onu gördüğünüzde terörizm olduğunu anlarsınız” dan, kompleks birçok formulasyona kadar çeşitlilik göstermektedir. Bunun sonucu olarak da günümüzde ...
  16 Nis 2011 12:47 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Ahhhh! gençlik ahhhhh! Yıllar ne çabuk ta geçiyor, insan hiç anlayamıyor. http://pinararpaci.tripod.com/ adresinde yazmışım bir aralar, oda yetmezmiş gibi birde ilk öğrenim yıllığı yapmışım. İyide olmuş, hiç olmazsa hatıra, hala ...
  16 Nis 2011 12:47 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Savaşın ilk yıllarında durum (8) 1918’de savaşın bitmesiyle 35-36 yıllık bir gecikmeyle Osmanlı İmparatorluğu son bulmuştur. (Falih Rıfkı Atay Zeytindağı’nda çöküşü anlatmaktadır. Aynı Atay dört sene sonra buradaki metinden çok daha farklı ...
  16 Nis 2011 12:47 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • İttihatçı kavgası ve birinci Dünya savaşı (7) Daha önce de belirtildiği gibi, I. Meşrutiyet’in başarısız olmasının yeteri kadar nedeni vardı. İyi niyetli Batı taklitçileri bu durum karşısında yetersiz kalmıştır. Abdülhamit hükümdarlığı böylece otuz yıl daha sürmüştür ...
  16 Nis 2011 12:48 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Yeni Osmanlılar ve İttihat ve Terakki (6) Yeni Osmanlılar siyasi çıkarlarını yeni imparatorluğu kurtarma yolu olarak gösterdi. Osmanlı Devleti’ndeki çeşitli milletlerin parlamentoda elde edecekleri temsil hakkı ile ayrılma kararlarından vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İkinci olarak, padişahın sınırlanması belirli ...
  16 Nis 2011 12:48 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Değişim ve yeni Osmanlılar (5) İngiltere, kendi sanayi devrimini taçlandırmak için emperyalizme başvurmuştur. Hindistan’ı sömürmek için öyle bir bürokrasi kurmuştur ki daha sonra kendi ülkesindeki bürokrasiyi de bunu örnek alarak düzenlemiştir. Osmanlı’nın yükselme ...
  16 Nis 2011 12:48 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Osmanlı devleti'nin elindeki gücü: İslam (4) Osmanlı inceleme açısından, yükselmenin sonuna kadar emperyalizme açılmayı içeren; duraklamaya kadar süren, çöküşü de içeren emperyalizm sonrası Osmanlı olarak ikiye ayrılabilir. 1977 Rus Harbi Osmanlı İmparatorluğu’nun sona erdiği tarihtir ...
  16 Nis 2011 12:48 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
 • Batıdaki burjuvazi sınıfının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yokluğunun yansımaları (3) Osmanlı Devleti tüm yönetim biçimlerine egemen; temel uğraşı savaş, büyüme, ele geçirdiği toprakları vergilendirme olan bir imparatorluktu.. Savaş ekonomisi hazinenin temel girdisini oluşturmaktaydı. Bir başka değişle temel ekonomik kaynak topraktı ...
  12 Kas 2009 05:30 tarihinde Pınar ARPACI tarafından yayımlandı
111 / 1 - 10 yayın gösteriliyor Daha fazla görüntüle »

İletişim / Contact 
blog.pinararpaci.com